{{c.message}}

Köpvillkor

Köpvillkor för LensMe
Org. nr: 556870-0727
Nya Valvet Logistics AB

Giltigt från 2021-01-01

Tillämplighet
LensMe försäljningsvillkor gäller från och med ovan angivet datum och ersätter eventuellt tidigare publicerade försäljningsvillkor.

Prissättning
Priserna på LensMes hemsida uppdateras kontinuerligt och anges inklusive moms. Priserna är angivna i lokal valuta, frakt tillkommer på varje beställning enligt nedan.

Betalning
Betalning sker via kreditkort eller via faktura (0 kr i fakturaavgift). Vid betalning med kreditkort dras pengarna direkt vid köpet. Betalningsmottagare är Nya Valvet Logistics AB, org.nr: 556870-0727.
Vid betalning med faktura har ni som kund 15 dagars kredit på fakturan. Sedvanlig kreditupplysning görs i samband med att du väljer att betala mot faktura.

Fakturan skickas med i leveransen av varorna. LensMe förbehåller sig rätten till prisförändringar på hemsida och övriga publikationer utan föregående meddelande. Försäljning sker mot faktura, 15 dagar netto (max 5000 kr inklusive moms) eller mot konto-/kreditkort (max 10 000 kr inklusive moms). LensMe förbehåller sig rätten att efter sedvanlig kreditprövning justera maxbeloppet för kreditgränsen alternativt neka order. Vid betalningspåminnelse debiteras en avgift på 60kr. Om vi ej mottar betalning efter denna påminnelse så skickas ytterligare en påminnelse med en inkassoavgift om 180kr. Om betalning fortsatt uteblir efter detta överlämnas fordran för inkassering till externt inkassobolag. Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år.

LensMe har rätt att överlåta och/eller pantsätta kundfordran till annan kreditgivare. Från och med den 1 januari 2011 trädde den nya kreditupplysningslagen i kraft. Den nya lagen innebär bl.a. hårdare krav vid kreditupplysning av privatpersoner. Lagen innebär att vi tar en kreditupplysning i samband med att ert personnummer registreras vid köp mot faktura. Omfrågorna blir ej registrerade och försvårar därmed ej för dig som konsument i samband med framtida kreditansökningar.

LensMe förbehåller sig äganderätten till den levererade produkten tills dess att Kunden fullgjort samtliga sina förpliktelser gentemot LensMe. Om kunden inte erlägger betalning i rätt tid så har LensMe rätten att återtaga varan. I de fall LensMe har beslutat om återtag så är Kunden skyldig att omgående återlämna levererade varor. I de fall produkten ej återlämnas till LensMe så debiteras Kunden kostnaden för handläggning och administration förknippat med det enskilda ärendet.

Fraktkostnad

Fri frakt gäller på alla beställningar över 499 kr. På samtliga ordrar under 499 kr tillkommer en fraktkostnad. Den aktuella kostnaden för frakt återfinns i kundvagnen och i kassan. Inga ytterligare kostnader utöver fraktkostnaden tillkommer. 

Leverans
Order mottagna före klockan 15.00 avseende lagerhållna produkter skickas normalt samma dag. Orderbekräftelse skickas endast med e-post (till den e-postadress som angivits på ditt kundnummer). Beräknad utleveranstid anges i webbutiken.

Restnotering
Om en vara är tillfälligt slut restnoteras hela ordern till dess att full leverans kan ske. Delleverans kan göras men då efter kontakt med vår kundtjänst.

Avbeställning och ändring av order
Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet packats hos LensMe. Ändring kan göras efter kontakt med LensMes kundservice. Efter att din order paketerats kan ändringar ej göras.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts utan gått i retur till LensMe debiteras en avgift om f.n. 199 kr inklusive moms för att täcka LensMes omkostnader (såsom transport- och administrationskostnader).

Garanti
Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, LensMe lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Ångerrätt vid distansavtal
Du som privatperson (konsument) har rätt att ångra ett köp om detta sker inom 14 dagar från den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Vid åberopande av ångerrätt är vi tacksamma om du underlättar returproceduren genom att fylla i retursedeln som finns på baksidan av fakturan.

För att åberopa ångerrätt måste konsumenten hålla varan i väsentligt oförändrat skick. Vid returen skall varan/produkten förpackas väl (gärna i samma emballage som den skickades från LensMe). Transportskador som uppkommer på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut. LensMe tar inget ansvar för transporten av den returnerade försändelsen. Fraktkostnad för returen betalas av kunden.

För de produkter som har brutna förseglingar/plomberingar (ej är i väsentligt oförändrat skick), återsändes varorna/produkterna endast efter begäran av kund. I detta fall debiteras ny fraktavgift.

Ångerrätten gäller ej för företag.

Reklamation
Om en vara är skadad eller felaktig när den anländer bör den reklameras inom 7 dagar från leveransdatum. Obs! För transportskador, se nedan! LensMe åtar sig att kostnadsfritt åtgärda felet vid eventuella reklamationsärenden. Som kund har du ansvar för att undersöka de levererade produkterna noggrant vid mottagandet för att försäkra dig om att de är felfria.

Observera att om du som kund väljer att konsumera den levererade varan, trots vetskap om avvikelse rörande produktegenskaper såsom volym, doft, färg, smak etc, så har du därmed också accepterat den befintliga leveransens avvikande egenskaper och kan därmed ej åberopa reklamationsrätten utan är skyldig att betala försäljningspriset för de levererade produkterna.

Det är viktigt att en korrekt retur/reklamation görs utan dröjsmål och vid frågor och funderingar står LensMes kundservice alltid till er tjänst.

Vid reklamation bör retursedeln som återfinns på baksidan av fakturan fyllas i och skickas med för att underlätta reklamationsproceduren. Varorna/produkterna skall återsändas i originalförpackningar samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis wellpapp). Eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig.

I de fall där tillverkaren tillhandahåller egen support och garantiservice äger LensMe rätt att i reklamationsärenden hänvisa kund direkt till respektive tillverkares support eller av tillverkaren anvisad servicepartner.

LensMe kontrollerar/testar insända varor enligt din felbeskrivning, varför det är viktigt att felbeskrivningen är så utförlig som möjligt. Om varan efter test bedöms felfri debiteras du en avgift om 310 kr (inklusive moms) för att täcka LensMe omkostnader för returen.

Då LensMe bedömer varorna/produkterna felfria, returneras försändelsen endast efter begäran från kund. I detta fall debiteras ny fraktavgift.

Transportskada
Transportskada skall omedelbart (på ankomstdagen av leveransen) anmälas till transportör samt till LensMe via e-post, info@lensme.eu. Som kund skall du inte lösa ut ett paket som ser skadat ut. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart varan till Posten samt till LensMe enligt ovan.

Ansvar för fel
Föreligger fel som LensMe ansvarar för, åtar sig LensMe att på egen kostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpebelopp om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för LensMe. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna (till slutkund) riktade garantier.

LensMes ansvar är begränsat till vad som anges i dessa försäljningsvillkor samt enligt konsumentköplagen. LensMe bär således inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel (men ej begränsat till) inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare.

Teknisk support och användarstöd
För teknisk support och eller användarstöd, vid allmänna frågor eller vid fel i vara hänvisas du till respektive produkttillverkare. LensMe kan ej tillhandahålla teknisk support på produkter.

Registrerade varumärken
Alla namn, beteckningar med mera som förekommer på LensMes hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Avvikelser mellan ordererkännade samt priser och leveransvillkor kan förekomma

Integritetspolicy

Ansvar och övergripande information
LensMe (Nya Valvet Logistics AB) med orgnr: 556870-0727, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av LensMe. Vi följer Personuppgiftslagen (PUL), SFS 1998:204 samt det nya EU-gemensamma regelverket GDPR (Dataskyddsförordningen) införd 25maj 2018.

Vi är genom att följa ovan regelverk ansvariga för hur vi lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnar till oss såsom namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera dina inköp, analysera dina köp från oss för att skräddarsy och bättre anpassa våra erbjudanden till dig genom olika kommunikationsmöjligheter samt för att kunna utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

Som ett led i vår marknadsföring analyserar vi olika uppgifter; personuppgifter, dina inköp och din aktivitet på våra sidor/sajt samt genom olika samarbetspartners kan vi även följa detta på andra externa sajter/plattformar.
Vi kommer eventuellt att behandla dina personuppgifter för att med hjälp av olika analysmjukvaror/tjänster och samarbeten skapa mer relevanta och anpassade annonser och erbjudanden som du ser eller får samt för att kunna utveckla produkter och tjänster eller för att utvärdera ditt användande av vår sajt och för tjänster i anslutning till sajtaktiviteter och användande av internet.

När kan vi komma att dela dina uppgifter
Dina personuppgifter kan komma att lämnas eller kontrolleras med olika samarbetspartner för analys, säkerställa adressuppgifter eller för marknadskommunikation. Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga olika avtal och/eller beställningar. De som hjälper oss i dessa fall kan vara transportörer- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter.
Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till och behandlas av vårt moderbolag C Bolaget i Landvetter AB och dess övriga dotterbolag.

Lagring och lagringstid
Vi kan komma att spara dina personuppgifter i upp till tre år efter det att ditt kundförhållande med oss har upphört för olika marknadsföringsändamål enligt ovan.
Vi ser dig som kund i samband med ditt köp, under den tid som du avbetalar något av dina köp, abonnerar på eller använder någon av våra produkter/tjänster, använder dig av några av våra tjänster på vår sajt eller använder dig av någon av våra applikationer. Vi ser dig även som kund under den tid som eventuell garantitid löper på produkt(er) som du har köpt av oss.

Insamling av uppgifter och samtycke
Genom köp av produkt(er) ur vårt sortiment, ansökan om kredit, registrering av användarkonto hos oss, registrering för mottagande av sms- eller e-postmarknadsföring, beställning av prenumeration eller bevakning av produkter och/eller nedladdning av någon av våra applikationer samtycker du till sådan behandling av dina personuppgifter som anges ovan. Du kan helt eller delvis återkalla ditt samtycke genom skriftligt meddelande till oss på nedan angivna adress.

Dina rättigheter/kontakta oss
Vi använder dina personuppgifter grundat på ditt samtycke men du har rätt att dra tillbaka det samtycket när som helst.  Om du inte önskar att dina personuppgifter ska användas för exempelvis e-postmarknadsföring, sms eller liknande går det att avregistrera sig i dessa marknadsaktiviteter alternativt kontakta vår kundservice på 031-719 22 70 eller maila på info@lensme.eu.
Du har som kund rätt att ta del av information vi har sparat om dig. Du har också rätt att ändra eller få uppgifter raderade med stöd av GDPR från 25 maj 2018. Detta kan göras med förbehåll för tillämplig lag genom att skriva till oss på LensMe, c/o Nya Valvet Logistics AB, 438 81 Landvetter och meddela oss ditt ärende. Behandlingstiden kan vara upp till 6 månader beroende på ärende.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, eventuellt oriktigt angivna tekniska specifikationer och så vidare samt för slutförsäljning. LensMe förbehåller sig rätten till ändring av information, inklusive priser, specifikationer och produkterbjudanden utan föregående meddelande.

Sedvanlig kreditprövning görs och LensMe förbehåller sig rätten att neka ordrar.

Alla former utav bedrägeriförsök polisanmäls.